Security

De ontwikkelingen op het gebied van Cybercriminaliteit, Privacywetgeving en de wijze waarop een bedrijf met klantintegriteit te maken heeft, gaan razendsnel.

Om bewust te worden van deze risico’s en deze risico’s te vermijden of er op de juiste manier op te acteren hebben wij de volgende online en klassikale training ontwikkeld:

Diev

Interesse in een Human Firewall

Online DIEV Training

De online training DIEV™ maakt medewerkers bewust van deze risico’s en helpt op een praktische manier de risico’s te vermijden of er op de juiste manier op te acteren.

De DIEV™ training heeft dan weliswaar wel dat gewenste effect, maar dat is – juist vanwege die doorlopende ontwikkelingen – te kortstondig.

Image
Online Diec Training met ECDL Proof Exam

Online DIEV Training + Examen

Een combinatie van online training en een database vol met Tips en Tricks, in eigen beheer gemaakt voor PC eindgebruikers, op elk nivo. De training wordt afgesloten met een officieel erkend ECDL Examen.

De aantrekkelijkheid wordt verkregen door een evenwichtige combinatie van audio, grafische en animatiecomponenten.

DIev klassikale training

Klassikale training DIEV

Iedereen die binnen uw organisatie gebruikmaakt van het bedrijfsnetwerk, is voor hackers een mogelijk doelwit om toegang te krijgen tot uw bedrijfsgegevens. De training Awareness Eindgebruikers bij Cybercriminaliteit leert cursisten cybercriminaliteit herkennen en voorkomen.

Een gecertificeerde en ervaren Security Certified Trainer behandelt in een klassikale training op een laagdrempelige manier alles over cybercriminaliteit.

Klassikale training "Privacy Officer in de praktijk"

Veel organisaties kunnen het zich eigenlijk niet meer permitteren om niet iemand beschikbaar te hebben, die goed weet om te gaan met de problematiek rond privacy. Denk aan de aandacht van de media voor dit onderwerp met het risico op reputatieschade, aan de meldplicht Wet Datalekken of de verhoogde boetes, aan de bewerkersovereenkomsten die steeds vaker geëist worden en aan de verplichting om een privacy officer in dienst te hebben

Bescherming van Informatie & privacy binnen bedrijven

Door middel van het leerarrangement ‘Bescherming van informatie & privacy’ maakt de kandidaat kennis met privacywetgeving. In de theoriemodule wordt geleerd wat gevoelige en bijzondere persoonsgegevens zijn, hoe de gegevens veilig bewaard kunnen worden en wat u moet doen als de gegevens in handen vallen van partijen die geen toegang tot de gegevens mochten hebben.

De kandidaat leert de verschillende hoofdrolspelers in privacy-land kennen. Zo wordt er bijvoorbeeld antwoord gegeven op de vraag wie betrokkenen, bewerkers en derde partijen zijn. De e-learning module bestaat uit acht hoofdstukken.

Werken in de zorgsector betekent werken met privacygevoelige informatie. Wist je dat organisaties het risico lopen op fi kse boetes als er persoonsgegevens worden verwerkt, zonder dat de wet wordt nageleefd? Ben jij je bewust van de privacywetgeving, weet jij wat gevoelige en bijzondere persoonsgegevens zijn en weet jij hoe gegevens veilig bewaard kunnen worden? Je kunt het ontdekken aan de hand van een educatieve game, een nulmeting, een theoriemodule en een toets.

Het leerarrangement ‘Bescherming van informatie & privacy’ bestaat uit:
 • Inleiding
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Betrokkenheid van Zorginstellingen bij Privacy
 • Vuistregels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens registreren
 • Risico’s bij gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
 • Meldplicht Datalekken
 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Edugame

Speel met de organisatie de Edugame Bescherming van informatie & privacy. Door middel van een individueel of afdelingsklassement kan er gestreden worden voor eeuwige roem en/of een leuke prijs. Een Edugame is een ideaal middel om medewerkers van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam te transformeren. Hierdoor worden medewerkers extra gestimuleerd om met het leerarrangement aan de slag te gaan.

Nulmeting

Meet waar je staat! Vanuit de nulmeting kan via het individuele opleidingsadvies gericht worden geleerd.

Theoriemodule

Het is natuurlijk ook mogelijk om de gehele theoriemodule te doorlopen. De theoriemodule is opgebouwd met verschillende interactieve werkvormen waaronder interactieve video’s met voice-over.

Toets

Wanneer je alles hebt doorgenomen en er zeker van bent dat je de stof beheerst kan je de toets maken. Door het maken van de toets kun je aantonen dat je daadwerkelijk voldoende kennis hebt over de bescherming van informatie en privacy binnen organisaties. Bereid je goed voor op de toets, want de toets kun je maar één keer maken. Scoor 75% of hoger en download het certificaat!

Extra small business

2075 / jaar
 • 0-100 gebruikers
 • Licentie Test IT

Small business

4150 / jaar
 • 100-250 gebruikers
 • Licentie Test IT

Medium business

7950/ jaar
 • 250 - 750 gebruikers
 • Licentie Test IT

Large business

14000/ Jaar
 • 750 - 2500 gebruikers
 • Licentie Test IT

Single user

95/ Jaar
 • 1 gebruiker
 • Licentie Test IT

Bescherming van informatie & privacy binnen woningcorporaties

Datalekken komen helaas te veel en te vaak voor. Organisaties lopen het risico op fikse boetes als er data wordt gelekt of als er persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat de wet wordt nageleefd. Vraagt u zich wel eens af of uw medewerkers zich ook bewust zijn van de privacywetgeving? Weten zij wat gevoelige en bijzondere persoonsgegevens zijn en hoe de gegevens veilig verwerkt en bewaard kunnen worden?

De online training 'Bescherming van informatie en privacy binnen woningcorporaties' is bij uitstek geschikt om medewerkers kennis te laten maken met de regels rondom de AVG / GDPR privacywetgeving en informatiebeveiliging binnen woningcorporaties.

De regels rondom het beschermen van informatie en privacy zijn behoorlijk aangescherpt door de nieuwe AVG / GDPR wetgeving en daarom is het belangrijker dan ooit dat uw organisatie goed voorbereid is op de nieuwe wet.

De in samenwerking ontwikkelde online training 'Bescherming van informatie en privacy binnen woningcorporaties' met Audittrail haakt volledig in op de AVG / GDPR privacywetgeving. De inhoud van de online training wordt doorlopend geactualiseerd. In de online training wordt onder andere geleerd wat gevoelige en bijzondere persoonsgegevens zijn, hoe de gegevens veilig bewaard kunnen worden en wat u moet doen als de gegevens in handen vallen van partijen die geen toegang tot de gegevens mochten hebben.

De online training wordt vanuit een portal aangeboden waarin een educatieve game, een nulmeting, theoriemodule en een toets zijn opgenomen. Onder het tabblad Werkvormen worden de verschillende onderdelen toegelicht. De inhoud van de online training en de 'look and feel' kunnen tegen meerprijs op maat worden gemaakt.

Het leerarrangement 'Bescherming van informatie en privacy binnen woningcorporaties' bestaat uit:

 • De bescherming van privacy
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Bijzondere persoonsgegevens registreren
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Verantwoordelijkheid van woningcorporaties
 • Recht op vergetelheid
 • Doelbinding
 • Risico's bij gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
 • Meldplicht datalekken
 • Rechten van betrokkenen
 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Edugame

Speel met de organisatie de Edugame Bescherming van informatie & privacy. Door middel van een individueel of afdelingsklassement kan er gestreden worden voor eeuwige roem en/of een leuke prijs. Een Edugame is een ideaal middel om medewerkers van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam te transformeren. Hierdoor worden medewerkers extra gestimuleerd om met het leerarrangement aan de slag te gaan.

Nulmeting

Meet waar je staat! Vanuit de nulmeting kan via het individuele opleidingsadvies gericht worden geleerd.

Theoriemodule

Het is natuurlijk ook mogelijk om de gehele theoriemodule te doorlopen. De theoriemodule is opgebouwd met verschillende interactieve werkvormen waaronder interactieve video’s met voice-over.

Toets

Wanneer je alles hebt doorgenomen en er zeker van bent dat je de stof beheerst kan je de toets maken. Door het maken van de toets kun je aantonen dat je daadwerkelijk voldoende kennis hebt over de bescherming van informatie en privacy binnen organisaties. Bereid je goed voor op de toets, want de toets kun je maar één keer maken. Scoor 75% of hoger en download het certificaat!

Extra small business

2075 / jaar
 • 0-100 gebruikers
 • Licentie Test IT

Small business

4150 / jaar
 • 100-250 gebruikers
 • Licentie Test IT

Medium business

7950/ jaar
 • 250 - 750 gebruikers
 • Licentie Test IT

Large business

14000/ Jaar
 • 750 - 2500 gebruikers
 • Licentie Test IT

Single user

95/ Jaar
 • 1 gebruiker
 • Licentie Test IT

Bescherming van informatie & privacy
binnen de zorgbranche

De online training 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche' is door KNMG geaccrediteerd voor alle artsen in Nederland (ABAN). Het volgen van de online training levert 3 accreditatiepunten op. Voor het verstrekken van de accreditatie is onder andere gekeken naar de relevantie van het lesprogramma, de deskundigheid bevorderende activiteit en de didactische kwaliteit.

De belangstelling voor de bescherming van privacy is de laatste jaren erg toegenomen. Dit komt vooral door de digitalisering, de grote mate waarin wereldwijd persoonsgegevens worden verwerkt en de mogelijke gevolgen voor burgers als persoonsgegevens op straat komen te liggen. De regels rondom het beschermen van informatie en privacy zijn behoorlijk aangescherpt door de nieuwe AVG / GDPR wetgeving en daarom is het belangrijker dan ooit dat uw organisatie goed voorbereid is op de nieuwe wet.

De online training 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche' is bij uitstek geschikt om medewerkers kennis te laten maken met de regels rondom de AVG / GDPR privacywetgeving en informatiebeveiliging in de zorgbranche.

De in samenwerking ontwikkelde online training 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche' met Audittrail haakt volledig in op de AVG / GDPR privacywetgeving. De inhoud van de online training wordt doorlopend geactualiseerd. In de online training wordt onder andere geleerd wat gevoelige en bijzondere persoonsgegevens zijn, hoe de gegevens veilig bewaard kunnen worden en wat u moet doen als de gegevens in handen vallen van partijen die geen toegang tot de gegevens mochten hebben.

De online training wordt vanuit een portal aangeboden waarin een educatieve game, een nulmeting, theoriemodule en een toets zijn opgenomen. Onder het tabblad Werkvormen worden de verschillende onderdelen toegelicht. De inhoud van de online training en de 'look and feel' kunnen tegen meerprijs op maat worden gemaakt.

Het leerarrangement 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche' bestaat uit:

 • De bescherming van privacy
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Bijzondere persoonsgegevens registreren
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Verantwoordelijkheid van de zorginstelling
 • Recht op vergetelheid
 • Doelbinding
 • Risico's bij gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
 • Meldplicht datalekken
 • Rechten van betrokkenen
 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Edugame

Speel met de organisatie de Edugame Bescherming van informatie & privacy. Door middel van een individueel of afdelingsklassement kan er gestreden worden voor eeuwige roem en/of een leuke prijs. Een Edugame is een ideaal middel om medewerkers van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam te transformeren. Hierdoor worden medewerkers extra gestimuleerd om met het leerarrangement aan de slag te gaan.

Nulmeting

Meet waar je staat! Vanuit de nulmeting kan via het individuele opleidingsadvies gericht worden geleerd.

Theoriemodule

Het is natuurlijk ook mogelijk om de gehele theoriemodule te doorlopen. De theoriemodule is opgebouwd met verschillende interactieve werkvormen waaronder interactieve video’s met voice-over.

Toets

Wanneer je alles hebt doorgenomen en er zeker van bent dat je de stof beheerst kan je de toets maken. Door het maken van de toets kun je aantonen dat je daadwerkelijk voldoende kennis hebt over de bescherming van informatie en privacy binnen organisaties. Bereid je goed voor op de toets, want de toets kun je maar één keer maken. Scoor 75% of hoger en download het certificaat!

Extra small business

2075 / jaar
 • 0-100 gebruikers
 • Licentie Test IT

Small business

4150 / jaar
 • 100-250 gebruikers
 • Licentie Test IT

Medium business

7950/ jaar
 • 250 - 750 gebruikers
 • Licentie Test IT

Large business

14000/ Jaar
 • 750 - 2500 gebruikers
 • Licentie Test IT

Single user

95/ Jaar
 • 1 gebruiker
 • Licentie Test IT

ICT Awareness en Veilig Gedrag

Werken binnen een organisatie betekent werken met gegevens. Elke dag worden gegevens geregistreerd, gemuteerd en verwijderd. Deze gegevens kunnen algemeen zijn, maar ook gegevens die niet mogen worden ingezien of gedeeld met personen die daartoe niet gerechtigd zijn.

Het ergste wat kan gebeuren is dat vertrouwelijke informatie op straat belandt of oneigenlijk wordt gebruikt. Als organisatie kan er een hoop worden gedaan om belangrijke informatie te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld de technologie worden ingezet om gegevens te beschermen. U kunt hierbij denken aan: antivirus programma’s, firewalls en een strikt autorisatie beleid.

Hoewel bovenstaande beveiligingsmaatregelen van belang zijn bij een veilige ICT-omgeving, kunnen veel onveilige situaties worden voorkomen door bewustwording te creëren rond informatiebeveiliging en veilig gedrag. In deze theoriemodule leert de kandidaat meer over hoe apparaten, waarop gewerkt wordt, beveiligd kunnen worden en waarop gelet moet worden om veilig te werken.

Het leerarrangement ‘ICT Awareness en Veilig Gedrag’ bestaat uit:
 • Wachtwoorden
 • Openbaar WIFI
 • Email
 • Software
 • Internet
 • Virussen en malware
 • Risico’s bij het gebruik van ICT en Bedrijfsmiddelen
 • Sociale Media, Privacy en Online Werken
 • Social Engineering
 • Veilig Gedrag

Edugame

Speel met de organisatie de Edugame Bescherming van informatie & privacy. Door middel van een individueel of afdelingsklassement kan er gestreden worden voor eeuwige roem en/of een leuke prijs. Een Edugame is een ideaal middel om medewerkers van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam te transformeren. Hierdoor worden medewerkers extra gestimuleerd om met het leerarrangement aan de slag te gaan.

Nulmeting

Meet waar je staat! Vanuit de nulmeting kan via het individuele opleidingsadvies gericht worden geleerd.

Theoriemodule

Het is natuurlijk ook mogelijk om de gehele theoriemodule te doorlopen. De theoriemodule is opgebouwd met verschillende interactieve werkvormen waaronder interactieve video’s met voice-over.

Toets

Wanneer je alles hebt doorgenomen en er zeker van bent dat je de stof beheerst kan je de toets maken. Door het maken van de toets kun je aantonen dat je daadwerkelijk voldoende kennis hebt over de bescherming van informatie en privacy binnen organisaties. Bereid je goed voor op de toets, want de toets kun je maar één keer maken. Scoor 75% of hoger en download het certificaat!

Extra small business

2075 / jaar
 • 0-100 gebruikers
 • Licentie Test IT

Small business

4150 / jaar
 • 100-250 gebruikers
 • Licentie Test IT

Medium business

7950/ jaar
 • 250 - 750 gebruikers
 • Licentie Test IT

Large business

14000/ Jaar
 • 750 - 2500 gebruikers
 • Licentie Test IT

Single user

95/ Jaar
 • 1 gebruiker
 • Licentie Test IT

Security Awareness

In organisaties werken medewerkers met (gevoelige) informatie en gegevens en is het noodzakelijk dat privacygevoelige informatie binnen de muren van het bedrijf blijft. Het ergste is een datalek, dat gegevens op
straat komen te liggen. De meeste datalekken ontstaan door eigen medewerkers. Enerzijds door het ontbreken van een veilige ICT-omgeving, anderzijds door het gebrek aan kennis en vaardigheden bij de eindgebruikers.
Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit houdt in dat in de hele Europese Unie één privacyregeling van toepassing is. Dus meer regels en procedures voor organisaties.

Vooral medewerkers spelen een belangrijke rol in het beveiligen van gevoelige informatie. Het vergroten van het kennisniveau van medewerkers kan bijdragen aan het voorkomen van datalekken. Een laagdrempelige manier om dit te bereiken is door het volgen van een online training gericht op de AVG.

Technische acties zoals antivirus programma’s, firewalls en een strikt autorisatie beleid heeft u wellicht al geregeld. Nu nog de bewustwording creëren rond informatiebeveiliging en veilig gedrag.

Bescherming Informatie en Privacy

Door het volgen van de online training wordt geleerd wat gevoelige en bijzondere persoonsgegevens zijn, hoe de gegevens veilig bewaard kunnen worden en wat er gedaan moet worden als er een datalek is. Op deze manier wordt niet alleen de huidige kennis van de medewerkers getest, maar leren medewerkers ook risico’s herkennen en hoe zij zelf informatie en persoonsgegevens zo goed mogelijk kunnen beveiligen.

Nulmeting

Meet waar je staat! Vanuit de nulmeting kan via het individuele opleidingsadvies gericht worden geleerd.

Theoriemodule

Het is natuurlijk ook mogelijk om de gehele theoriemodule te doorlopen. De theoriemodule is opgebouwd met verschillende interactieve werkvormen waaronder interactieve video’s met voice-over.

Toets

Wanneer je alles hebt doorgenomen en er zeker van bent dat je de stof beheerst kan je de toets maken. Door het maken van de toets kun je aantonen dat je daadwerkelijk voldoende kennis hebt over de bescherming van informatie en privacy binnen organisaties. Bereid je goed voor op de toets, want de toets kun je maar één keer maken. Scoor 75% of hoger en download het certificaat!

ICT Awareness en Veilig Gedrag

 • Wachtwoorden
 • Openbaar WIFI
 • Email
 • Software
 • Internet
 • Virussen en malware
 • Risico’s bij het gebruik van ICT en Bedrijfsmiddelen
 • Sociale Media, Privacy en Online Werken
 • Social Engineering
 • Veilig Gedrag

Bescherming Informatie en Privacy

 • De bescherming van privacy
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Bijzondere persoonsgegevens registreren
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Verantwoordelijkheid van de organisatie
 • Recht op vergetelheid
 • Doelbinding
 • Risico’s bij het gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
 • Meldplicht datalekken
 • Rechten van betrokkenen
 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Extra small business

3125 / jaar
 • 0-100 gebruikers
 • Licentie Test IT

Small business

6225 / jaar
 • 100-250 gebruikers
 • Licentie Test IT

Medium business

11925/ jaar
 • 250 - 750 gebruikers
 • Licentie Test IT

Large business

21000/ Jaar
 • 750 - 2500 gebruikers
 • Licentie Test IT

Single user

195/ Jaar
 • 1 gebruiker
 • Licentie Test IT

Over ons

Vanaf de oprichting in 2010 is Quality Mentor een kennisorganisatie en opleidingspartner voor  de kantoor automatisering en het ICT team.

Het opleiden van ICT specialisten en/of PC eindgebruikers kan veel efficiënter !

Laatste Nieuws

Zoeken