Integrated Learning

Om kennis en vaardigheden van u en uw medewerkers m te vergroten, is er cursusmateriaal ontwikkeld voor:

Microsoft Office 2016
 • Word
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • OneNote

Microsoft Office

Vergroot de 'Microsoft Office' kennis en vaardigheden van u en uw medewerkers.

Klassikale training

De inhoud van de eLearning module vormt de basis voor het programma van de klassikale training. De complete inhoud kan ook als cursusmateriaal/boekwerk afgedrukt worden. De klassikale training kan plaatsvinden:

via groepstraining
Op basis van een (optionele) Nulmeting (met de Test IT licentie) kan een advies komen voor deelnemers om hetzij in aanmerking te komen voor klassikale trainingen hetzij dat ze met de (nieuwe) eLearning aan de slag kunnen.
KLassikale training

eLearning

Deelnemers die (op basis van de optionele Nulmeting) niet in aanmerking komen voor klassikale trainingen, kunnen het cursusmateriaal dus met eLearning zelfstandig gebruiken. De deelnemers kunnen zelf de leervorm kiezen die het beste bij hun persoonlijke voorkeur past. Het cursusmateriaal bestaat uit de volgende leervormen (opbouw):

Video

Elk onderwerp wordt door middel van een interactieve video met voice-over behandeld. Aan de hand van de video wordt vaak al duidelijk of en op welke wijze de theorie in de praktijk kan worden toegepast.

Interactieve Simulatie

De deelnemer kan de behandelde onderwerpen uit de interactieve video zelfstandig uitvoeren door een simulatie te doorlopen. Tijdens de simulatie worden exact dezelfde handelingen als in de video uitgevoerd. Deze leervorm is uitermate geschikt om individueel te doorlopen.

Opdracht

Bij (praktijk)opdrachten worden de behandelde onderwerpen in een andere context aangeboden. De deelnemers kunnen door middel van de opdrachten aantonen dat ze in staat zijn om de geleerde theorie in de praktijk toe te passen. De opdrachten worden in Test IT Online zelf aangeboden. Als de opdracht door de deelnemer is uitgevoerd, kan er een video worden bekeken die alle handelingen uit de opdracht laat zien. De deelnemers komen op deze manier te weten of ze de opdracht goed hebben uitgevoerd.

Deelnemers die een opdracht doen krijgen dezelfde oefenstof aangereikt in een andere context. Het is dan de bedoeling dat het geleerde in de applicatie zelf moet worden toegepast. Als de opdracht in zijn geheel is uitgevoerd, dan kan de deelnemer dmv een korte instructie video alle handelingen van de opdracht zien.

Tijdens een klassikale training worden de opdrachten doorgaans klassikaal behandeld. Als het niveauverschil in de groep groot is, heeft de docent met het trainingsmateriaal de mogelijkheid om niveauverschil op te vangen.

Naslagwerk

De deelnemers kunnen onder ‘documentatie’ in Test IT Online het digitale cursusmateriaal vinden over het betreffende onderwerp. Elk onderwerp dat behandeld wordt, wordt voorzien van naslagwerk dat ook als klassikaal cursusmateriaal gebruikt kan worden.

De eLearning is uitgerust met een digitaal opdrachtenboekje en opdrachtbestanden die niet alleen tijdens de training, maar ook daarna door de deelnemers kunnen worden gebruikt.

Demo

U kunt via een licentie van Test IT Online toegang krijgen tot het cursusmateriaal van Microsoft Office 2016.

 

De vormgeving kan ook worden aangepast aan de huisstijl van uw eigen organisatie (optie en aanvullende kosten).

Klik op de knop hiernaar voor een demo. Het wachtwoord is 2016

Investering

Extra small buisness

4500/ Jaar
 • 1-100 gebruikers
 • Licentie Test IT
 • Content Office 2016

Small business

8150 / jaar
 • 100-250 gebruikers
 • Licentie Test IT
 • Content Office 2016

Medium business

13500/ jaar
 • 250-750 gebruikers
 • Licentie Test IT
 • Content Office 2016

Large business

16500/ Jaar
 • 750-2500 gebruikers
 • Licentie Test IT
 • Content Office 2016

Single user

225/ Jaar
 • 1 gebruikers
 • Licentie Test IT
 • Content Office 2016
Genoemde prijzen zijn excl. BTW en geldig voor 12 maanden.

Leerprogramma's

Hieronder zijn de leerprogramma's van enkele van onze Integrated Learning trainingen terug te vinden.

Microsoft Office 2016

Leerprogramma Word 2016

6 uur/ 205 schermen

Microsoft Word is het tekstverwerkingsprogramma van Microsoft Office. In Word kunt u zoveel of zo weinig mogelijkheden toepassen als u zelf wilt. Door de basiscursus Word 2016 te volgen, leren u en uw medewerkers onder andere om documenten op te maken, kop- en voetteksten in te voegen en om te werken met afbeeldingen en tabellen. De e-Learning module van Word 2016 bestaat uit zes  verschillende onderdelen. In elk onderdeel worden er specifieke functionaliteiten behandeld.

Inleiding

In de inleiding volgt een introductie over de navigatie, de opbouw van de e-Learning module en de verschillende werkvormen.

Basisopmaak

 • Invoeren en vervangen van tekst en opmaak
 • Invoeren van speciale tekens
 • Autocorrectie gebruiken
 • Spellingscontrole gebruiken
 • Opsommingstekens en nummers
 • Instellen van regelafstand en afstand voor en na alinea’s

Kop- en voetteksten

 • Paginanummering, kop- en voetteksten

Werken met afbeeldingen

 • Afbeeldingen invoegen
 • Afbeeldingen bewerken

Werken met tabellen

 • Tabel invoegen

Afdrukken

 • Afdrukken van het document + marges aanpassen

Leerprogramma Excel 2016

8 uur/ 293 schermen

Microsoft Excel is een spread-sheetprogramma van Microsoft Office dat vooral gebruikt wordt als administratieprogramma. Werken met Excel schrikt medewerkers soms af, omdat het er ingewikkeld uitziet. De basiscursus van Excel biedt hiervoor een uitkomst.

De eLearning module van Microsoft Excel 2016 bestaat uit zeven verschillende onderdelen. In elk onderdeel worden er specifieke functionaliteiten behandeld

Inleiding

In de inleiding volgt een introductie over de navigatie, de opbouw van de e-Learning module en de verschillende werkvormen.

Bestandsbeheer

 • Terughalen van een niet opgeslagen bestand, opslaan als PDF

Invoer van gegevens

 • Vulgreep en reeks doorvoeren

Opmaak van een werkblad

 • Getalsopmaak
 • Voorwaardelijke opmaak

Berekeningen maken

 • Functie som en gemiddelde
 • Werken met formules
 • Gebruikmaken van absolute en relatieve verwijzingen

Grafieken maken en bewerken

 • Maken van een grafiek
 • Bewerken van een grafiek

Gegevens afdrukken

 • Instellen van kopteksten en afdrukbereik

Werken met grote lijsten

 • Opmaken als tabel, sorteren en filteren

Documentatie en extra oefeningen

Leerprogramma Outlook 2016

6 uur/ 205 schermen

Microsoft Outlook is het programma van Microsoft Office om mailberichten te versturen en te ontvangen. Maar Outlook is meer dan alleen een e-mailprogramma. Zo kunt u met behulp van Outlook gemakkelijk uw contactpersonen beheren, maar ook kunt u uw agenda beheren en delen met collega’s. Als u en uw medewerkers graag meer willen weten over de basisvaardigheden van Outlook, dan biedt de basiscursus een uitkomst. De e-Learning module van Outlook bestaat uit zeven onderdelen. In elk onderdeel worden er specifieke functionaliteiten behandeld.

Inleiding

In de inleiding volgt een introductie over de navigatie, de opbouw van de e-Learning module en de verschillende werkvormen.

E-mail

 •  Emailberichten maken en verzenden
 •  Lezen, beantwoorden, doorsturen en afdrukken van berichten
 •  Instellen van opties in een bericht, leesbevestiging en het uitstellen van een bericht
 •  Emailberichten opvolgen
 •  Bijlagen aan een bericht toevoegen, delen of invoegen
 •  Handtekening maken en toevoegen
 •  Spelling- en grammaticacontrole inschakelen en gebruiken
 •  Omgaan met concepten
 •  Een nieuwe map maken
 •  Zoeken naar mail
 •  Emailberichten instellen als gelezen / ongelezen
 •  Emailberichten categoriseren

Agenda

 •  Navigeren door de agenda
 •  Plannen van afspraken, instellen van herinneringen, terugkerende afspraken
 •  Delen van je agenda met een collega
 •  Werken met agendagroepen
 •  Maken en verwerken van een vergaderverzoek

Afwezigheid instellen

 •  Instellen van automatische antwoorden

Contactpersonen

 •  Maken van contactpersonen, snel een contactpersoon aanmaken vanuit een mail
 •  Distributielijsten maken

Verdieping

 •  Werken met auto-archiveren
 •  Werken met snelle stappen
 •  Werken met regels

Leerprogramma PowerPoint 2016

5 uur/ 195 schermen

Microsoft PowerPoint is het programma om presentaties te maken. De presentaties kunt u opmaken door gebruik te maken van speciale effecten. Zo kunt u onder andere plaatjes toevoegen, animatie-effecten toepassen en presentaties automatisch af laten spelen. Als u en uw medewerkers graag de basisvaardigheden van PowerPoint onder de knie willen krijgen, dan biedt de basiscursus een uitkomst.

De e-Learning module van PowerPoint bestaat uit zes onderdelen. In elk onderdeel worden er specifieke functionaliteiten behandeld.

Inleiding

In de inleiding volgt een introductie over de navigatie, de opbouw van de e-Learning module en de verschillende werkvormen.

Basisvaardigheden

 • Openen of nieuw aanmaken van een presentatie

Invoer en opmaak

 • Diverse indelingen van dia’s
 • Uitlijnen van objecten op een dia
 • Maken van een werkbalk met daarin handige uitlijnknoppen

Animaties

 • Toepassen van animaties op een presentatie
 • Toepassen van animaties op diverse objecten
 • Instellen van diaovergangen

Verdieping

 • Printen van dia’s, hand-outs en notitiepagina’s
 • Tijdinstellingen en knoppen met actie-instellingen maken
 • Presentatie instellen op kiosk-indeling

Skype voor Bedrijven

Werk sneller en efficienter met Microsoft Skype voor bedrijven

Skype voor Bedrijven biedt een eenvoudige en prettige toegang tot meerdere communicatiemiddelen via één programma. Vanaf elke locatie met internettoegang kunnen gebruikers eenvoudig verbinding maken en samenwerken met anderen. Skype voor Bedrijven is hét communicatiemedium voor kantoren en bedrijven.

Door middel van het leerarrangement leren uw medewerkersSkype voor Bedrijven kennen en worden de vele verschillende functionaliteiten uitgelegd. Uw medewerkers leren zo om alles uit Skype voor Bedrijven te halen. Het leerarrangement biedt toegang tot één portal met daarin een nulmeting, een theoriemodule en een toets.

Het leerarrangement is zeer geschikt voor zowel een-opeen trainingen als voor zelfstudie (e-learning), maar kan ook als aanvulling op een klassikale training worden gebruikt.

Nulmeting

Door een nulmeting uit te voeren krijgen uw medewerkers inzicht in het huidige kennis- en vaardigheidsniveau. Op basis van de resultaten uit de nulmeting krijgen de medewerkers een individueel opleidingsadvies. Vanuit het opleidingsadvies hebben uw medewerkers direct de mogelijkheid om naar het betreffende onderdeel in de theoriemodule te gaan, waarop zij hun vaardigheden kunnen verbeteren. Uw medewerkers leren op deze manier gericht en leren alleen wat gewenst is.

Theoriemodule

In de theoriemodule krijgen de medewerkers uitgebreide informatie over de verschillende functionaliteiten in Skype voor Bedrijven. De theoriemodule bestaat uit zes hoofdstukken met theorie, uitlegvideo’s en oefenvragen. Het doorlopen van de module neemt ongeveer twee uur in beslag.

De theoriemodule bestaat uit de volgende opbouw:

 • Basisinstellingen
 • Structuur aanmaken
 • Chatten via Skype voor Bedrijven
 • Bellen via Skype voor Bedrijven
 • Vergaderen via Skype voor Bedrijven

Toets

Na het volgen van de theoriemodule kunt u uw medewerkers toetsen op de geleerde theorie. Hebben uw medewerkers nu daadwerkelijk genoeg kennis van Skype voor Bedrijven? De toets bestaat uit 43 vragen. Het doorlopen van de toets neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Afhankelijk van het resultaat van de toets kan er een certificaat worden gedownload.

Investering

Extra small business

1750 / jaar
 • 0-100 gebruikers
 • Licentie Test IT
 • Content Microsoft Skype

Small business

3500 / jaar
 • 100-250 gebruikers
 • Licentie Test IT
 • Content Microsoft Skype

Medium business

6750/ jaar
 • 250 - 750 gebruikers
 • Licentie Test IT
 • Content Microsoft Skype

Large business

12500/ Jaar
 • 750 - 2500 gebruikers
 • Licentie Test IT
 • Content Microsoft Skype

Single user

95/ Jaar
 • 1 gebruikers
 • Licentie Test IT
 • Content Microsoft Skype
Genoemde prijzen zijn excl. BTW en geldig voor 12 maanden.

Veiliger (samen)werken en communiceren

binnen Microsoft Office 365

Office 365 is een online dienst van Microsoft en maakt ‘werken in de cloud’ mogelijk. U slaat eenvoudig uw documenten op in de cloud en daarnaast krijgt u, in de cloud, de beschikking over een breed scala aan
applicaties zoals OneDrive, Word, Excel, PowerPoint en Outlook 2016. Met OneDrive kunt u uw persoonlijke documenten in ‘de cloud’ opslaan en heeft u altijd en overal toegang tot deze documenten.

Met de trainingsmodule ‘OneDrive en Teams’ leert u meer over de verschillende functionaliteiten van OneDrive zoals; het delen van bestanden, online en offline werken en het samenwerken in teams. Het leer-arrangement biedt toegang tot een portal waarin twee nulmetingen, twee theoriemodules en twee toetsen zijn opgenomen. Uw medewerkers profiteren na de training van meer functionaliteiten van Office 365 met betrekking tot OneDrive, werken in teams en Outlook Online.

Het arrangement is geschikt om te gebruiken voor zowel 1-op-1 trainingen als voor zelfstudie (e-learning). Daarnaast is het ook een perfecte aanvulling op een klassikale training.

Nulmeting

Door een nulmeting uit te voeren krijgen uw medewerkers inzicht in het huidige kennis- en vaardigheidsniveau. Op basis van de resultaten uit de nulmeting ontvangt iedere medewerker een individueel opleidingsadvies. Vanuit dit advies hebben uw medewerkers direct de mogelijkheid om naar het betreffende onderdeel in de theoriemodule te gaan, zodat zij hun vaardigheden kunnen verbeteren. Uw medewerkers leren op deze manier effectief en leren alleen dát wat gewenst is.

Theoriemodule

In de theoriemodules krijgen de medewerkers uitgebreide informatie over de verschillende functionaliteiten van ‘OneDrive en Teams’ en ‘Outlook Online’. Vanzelfsprekend zijn de theoriemodules ook volledig te volgen zonder het eerst doorlopen van de nulmeting.

OneDrive en Teams

De theoriemodule bestaat in totaal uit vijf hoofdonderdelen. Uw medewerkers vergaren de kennis aan de hand van instructievideo’s, simulaties ter verduidelijking van het onderwerp en aanvullende vragen om te controleren of de stof goed begrepen is. Elke afzonderlijke theoriemodule neemt ongeveer twee uur in beslag.

‘OneDrive en Teams’ bestaat uit de volgende hoofdonderwerpen:

 • Werken in OneDrive
 • De OneDrive applicatie
 • Delen van bestanden
 • Online en offline werken
 • Teams

Toetsen

Na het volgen van de theoriemodules kunt u uw medewerkers toetsen op de geleerde theorie. In het leerarrangement zijn twee toetsen opgenomen: ‘toets OneDrive en Teams’ en ‘toets Outlook Online’. De toetsen bestaan uit circa 30 verschillende meerkeuzevragen, aanklikvragen en goed/fout vragen. Het doorlopen van elke afzonderlijke toets neemt ongeveer één uur in beslag. Na het behalen van een positief resultaat van de toets kan er een certificaat worden gedownload.

Investering

Extra small business

2250 / jaar
 • 0-100 gebruikers
 • Licentie Test IT

Small business

4500 / jaar
 • 100-250 gebruikers
 • Licentie Test IT

Medium business

8150/ jaar
 • 250 - 750 gebruikers
 • Licentie Test IT

Large business

$14500/ Jaar
 • 750 - 2500 gebruikers
 • Licentie Test IT

Single user

$95/ Jaar
 • 1 gebruikers
 • Licentie Test IT
Genoemde prijzen zijn excl. BTW en geldig voor 12 maanden.

Sharepoint Online

Het werken met SharePoint Online biedt veel voordelen en slimme oplossingen voor het dagelijkse werk.

SharePoint Online is gemaakt om snel en gemakkelijk gegevens te delen en samen te werken met collega's. Met SharePoint Online krijgt u toegang tot interne sites, documenten en andere informatie vanaf elke locatie (bijvoorbeeld op kantoor, thuis of vanaf een mobiel apparaat).

Het leerarrangement

Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers de verschillende functionaliteiten en mogelijkheden van SharePoint Online leren kennen bieden wij een leerarrangement aan waarin organisaties in één portal toegang hebben tot een nulmeting, een theoriemodule en een toets.

 

Nulmeting

Door een nulmeting uit te voeren krijgen uw medewerkers inzicht in het huidige kennis- en vaardigheidsniveau. Op basis van de resultaten uit de nulmeting ontvangt iedere medewerker een individueel opleidingsadvies. Vanuit dit advies hebben uw medewerkers direct de mogelijkheid om naar het betreffende onderdeel in de theoriemodule te gaan, zodat zij hun vaardigheden kunnen verbeteren. Uw medewerkers leren op deze manier effectief en leren alleen dát wat gewenst is.

Theoriemodule

Het is ook mogelijk om de gehele theoriemodule te doorlopen. In de theoriemodule krijgen de medewerkers uitgebreide informatie over de verschillende facetten van SharePoint Online. De theoriemodule bestaat uit negen hoofdstukken met uitlegvideo's en oefenvragen. Het doorlopen van de module neemt ongeveer twee uur in beslag.

Inhoud

Door middel van dit leerarrangement wordt uitgebreide informatie gegeven over de verschillende functionaliteiten van SharePoint Online.

Het leerarrangement bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Maken van een (sub)site
 • Maken van een project subsite
 • Leden toevoegen aan een site
 • Kiezen van siteopmaak
 • Toevoegen van apps
 • Navigatie instellen
 • Indelen van een lijst
 • Indelen van een bibliotheek
 • Werken met teams

Toetsen

Er kan getest worden of de medewerkers daadwerkelijk over voldoende kennis beschikken ten aanzien van SharePoint Online door een toets te maken. De toets bestaat uit 43 vragen. Als er 75% of hoger wordt gescoord is het mogelijk om het bijbehorende certificaat te downloaden.

Investering

Extra small business

2250 / jaar
 • 0-100 gebruikers
 • Licentie Test IT

Small business

4500 / jaar
 • 100-250 gebruikers
 • Licentie Test IT

Medium business

8150/ jaar
 • 250 - 750 gebruikers
 • Licentie Test IT

Large business

$14500/ Jaar
 • 750 - 2500 gebruikers
 • Licentie Test IT

Single user

$95/ Jaar
 • 1 gebruikers
 • Licentie Test IT
Genoemde prijzen zijn excl. BTW en geldig voor 12 maanden.

Over ons

Vanaf de oprichting in 2010 is Quality Mentor een kennisorganisatie en opleidingspartner voor  de kantoor automatisering en het ICT team.

Het opleiden van ICT specialisten en/of PC eindgebruikers kan veel efficiënter !

Laatste Nieuws

Zoeken